ชีวิตประจำวัน » ช่วยเหลือฉุกเฉิน » สายด่วน ช่วยเหลือฉุกเฉิน เบอร์โทร โรงพยาบาล กู้ภัย บรรเทาทุกข์ หน่วยงานราชการ

สายด่วน ช่วยเหลือฉุกเฉิน เบอร์โทร โรงพยาบาล กู้ภัย บรรเทาทุกข์ หน่วยงานราชการ

18 สิงหาคม 2020
7184   0

สายด่วน เบอร์โทรฉุกเฉิน ปรึกษา สอบถาม แยกตามหมวดหมู่

link1


 • โทร : 191 แจ้งเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้ายทุกประเภท
 • โทร : 199 แจ้งไฟไหม้ ดับเพลิง สัตว์ร้ายเข้าบ้าน
 • โทร : 1860 ศูนย์เตือนภัยภิบัติแห่งชาติ
 • โทร : 1193 ตำรวจทางหลวง
 • โทร : 1146 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
 • โทร : 1543 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน)
 • โทร : 1669 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร ทั่วประเทศ
 • โทร : 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • โทร : 1192 แจ้งการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
 • โทร : 1300 ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย
 • โทร : 1192 ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี
 • โทร : 1196 อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ
 • โทร : 1199 สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ
 • โทร : 1155 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว
 • โทร : 1195 กองบังคับการปราบปราม
 • โทร : 1650 กรมควบคุมมลพิษ

link2


 • โทร : 1669 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร ทั่วประเทศ
 • โทร : 1646 ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร
 • โทร : 1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
 • โทร : 1691 ศูนย์ส่งกลับและรถโรงพยาบาลตำรวจ

link3


 • โทร : 1669 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร ทั่วประเทศ
 • โทร : 1667 สายด่วนกรมสุขภาพจิต
 • โทร : 1165 สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์
 • โทร : 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • โทร : 1367 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โทร : 1556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • โทร : 1665 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
 • โทร : 1666 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
 • โทร : 1668 สายด่วนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • โทร : 1772 ศูนย์บริการ Call Center โรงพยาบาลพญาไท

link4


 • โทร : 1193 ตำรวจทางหลวง
 • โทร : 1197 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
 • โทร : 1199 สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ
 • โทร : 1543 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน)
 • โทร : 1584 กรมการขนส่งทางบก
 • โทร : 1586 ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง
 • โทร : 1348 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
 • โทร : 1490 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
 • โทร : 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • โทร : 1126 บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด
 • โทร : 1318 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
 • โทร : 1771 บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 • โทร : 1661 สหกรณ์แท็กซี่สยาม
 • โทร : 1681 TAXI-RADIO
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร : 02-545-3321
 • รถไฟฟ้า BTS โทร : 0 2617 6000 หรือ 0 2617 7300
 • รถไฟฟ้า MRT โทร. 02-624-5200
 • แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. 02-131-5700 ต่อ 1301

link5


 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
  โทร : 1620, 02-285-8888
 • บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 02-662-8999, 02-308-9300
 • กรุงไทยพานิชประกันภัย
  โทร : 0-2309-5888
 • เอไอจีประกันภัย
  โทร : 0-2649-1999
 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 02-661-6000 หรือ 1790
 • ไทยวิวัฒน์ประกันภัย
  โทร : 02-695-0700
 • บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 0-2257-8080
 • บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
  โทร : 02-869-3333
 • บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด
  โทร : 02-638-9333 หรือ 02-305-8510
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 1596 หรือ 02-378-7000
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
  โทร : 02-695-0800
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 1726
 • นำสินประกันภัย
  โทร : 02-911-4488
 • บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 02-686-8616 กด 4
 • เอ็มเอสไอจี
  โทร : 02-788-8000
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
  โทร : 1557 หรือ 0-2239-1557
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 02-665-4000 หรือ 1484
 • ไทยศรีประกันภัย
  โทร : 0-2878-7000
 • ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  โทร : 1352
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 1736 หรือ 0-2239-2200
 • บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 1729 หรือ 02-792-5555
 • ไทยพาณิชย์สามัคคี
  โทร : 02-640-4500
 • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด
  โทร : 1748
 • เอราวัณประกันภัย
  โทร : 0-2224-0056
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 1291 กด 1
 • แอกซ่าประกันภัย
  โทร : 0-2206-5488
 • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 0-2613-0123
 • เคเอสเค ประกันภัย
  โทร : 02-635-1555
 • บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 02-246-9635 ต่อ 77
 • บริษัท เคเอสเคประกันภัย จำกัด
  โทร : 0-2022-1100
 • บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
  โทร : 02-825-8888 หรือ 1259
 • บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
  โทร : 02-679-5000
 • บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 02-676-9800
 • บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด
  โทร : 02-620-8000
 • บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 02-640-7777

link6


 • โทร : 1130 การไฟฟ้านครหลวง
 • โทร : 1129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • โทร : 1125 การประปานครหลวง
 • โทร : 1662 การประปาส่วนภูมิภาค
 • โทร : 1460 ชลประทานบริการประชาชน
 • โทร : 1545 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • โทร : 1177 ศูนย์รับแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง
 • โทร : 1175 ศูนย์บริการ AIS
 • โทร : 1678 ศูนย์บริการ Dtac
 • โทร : 1242 ศูนย์บริการ TrueMove
 • โทร : 1212 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์
 • โทร : 1133 บริการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์
 • โทร : 1188 บริการสอบถามสมุดหน้าเหลือง

link7


 • ธนาคารกรุงเทพ โทร : 1333, 02-645-5555
 • ธนาคารทหารไทย โทร : 1558
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร : 1572
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร : 1595
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร : 1588
 • ธนาคารธนชาต โทร : 1770
 • ธนาคารกรุงไทย โทร : 1551, 02 111 1111
 • ธนาคารเกียรตินาคิน โทร : 02 165 5555
 • ธนาคารยูโอบี โทร : 02 285 1555
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โทร : 02 359 0000
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร : 02 626 7777
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) โทร : 02 629 5588
 • ธนาคารทิสโก้ โทร : 02 633 6000
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โทร : 02 697 5454
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร : 02 777 7777
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร : 02 888 8888
 • ธนาคารออมสิน โทร : 1115, 02-299-8000
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร : 02 645 9000
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร : 1302
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โทร : 02 618 3666
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  โทร : 02 555 0555

link8


 • โทร : 1111 ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน
 • โทร : 1102 วุฒิสภา
 • โทร : 1164 กรมศุลกากร
 • โทร : 1166 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โทร : 1171 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โทร : 1182 ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
 • โทร : 1186 สายด่วนประกันภัย
 • โทร : 1362 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • โทร : 1355 สายด่วนศาลปกครอง
 • โทร : 1385 กรมการค้าต่างประเทศ
 • โทร : 1506 สำนักงานประกันสังคม
 • โทร : 1548 กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์
 • โทร : 1567 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
 • โทร : 1579 กระทรวงศึกษาธิการ
 • โทร : 1672 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • โทร : 1676 ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
 • โทร : 1694 กรมการจัดหางาน
 • โทร : 1713 กรมสรรพสามิต
 • โทร : 1765 กระทรวงวัฒนธรรม
 • โทร : 1689 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงพลังงาน โทร : 02-129-3344
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร : 02-547-1806
 • ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร : 02-140-7000

link9


 • โทร : 1134 มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
 • โทร : 1761 สมาคมเสริมสร้างครอบครัว
 • โทร : 1192 ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี
 • โทร : 1157 สายด่วนให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
 • โทร : 1167 สายด่วนสภาทนายความ ปรึกษากฎหมาย
 • โทร : 1579 ศูนย์พิทักษ์เด็กและครอบครัว
 • โทร : 1178 รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย บุคคลต่างด้าว
 • โทร : 1377 รับเรื่องเกี่ยวกับการระเมิดสิทธิมนุษยชน
 • มูลนิธิกระจกเงา โทร : 02-973-2236 ,02-973-2237
 • มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทร : 0-2412-1196
 • มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โทร : 0-2225-3211
 • มูลนิธิร่วมกตัญญู โทร : 02 751 0945
 • มูลนิธิเมาไม่ขับ โทร : 02 575 0044
 • สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
  โทร : 02-255-5805-7

link10


 • สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย โทร : 02-577-5100
 • โทร : 1137 สถานีวิทยุ จส.100
 • โทร : 1644 สถานีวิทยุ สวพ.91
 • โทร : 1182 สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา
 • โทร : 1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
 • โทร : 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ
 • โทร : 1136 รับแจ้งเหตุการทำผิดกฏหมายว่าด้วยป่าไม้
 • โทร : 1541 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติด
 • โทร : 1546 สายด่วนแรงงานเด็ก
 • โทร : 1368 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทรัพย์สินทางปัญญา

ขอบคุณข้อมูลจาก

: ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย


error: ขอบคุณสำหรับการเข้าชม !!