ชีวิตประจำวัน » การเดินทางขนส่ง » การเดินทาง คมนาคม ขนส่ง ทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ Delivery

การเดินทาง คมนาคม ขนส่ง ทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ Delivery

18 สิงหาคม 2020
3056   0

สามล้อปั่น :
ถือเป็นพาหนะที่นิยมใช้กันมากเมื่อสมัยก่อน แต่ปัจจุบัน ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้อาชีพนี้ลดน้อยลงมาก จะพบเห็นได้บางชุมชนเท่านั้น โดยเฉพาะในบางจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายตกลงกัน เช่น ไปตลาดใกล้ๆ บ้าน เริ่มต้น 20 บาทแล้วแต่ระยะทาง หรือปั่นชมรอบเมือง ชั่วโมงละ 100-200 บาท เป็นต้น

จักรยานยนต์รับจ้าง :
นิยมใช้กันในกรุงเทพในเขตปริมณฑล และในต่างจังหวัดบางพื้นที่ เพราะให้ความสะดวก รวดเร็ว หลีกเลี่ยงรถติดได้ มีให้บริการทุกตรอกซอกซอย เดินทางได้รวดเร็วว่องไว ปัจจุบันได้มีแอพพลิเคชั่น Grabbike เป็นอีกทางเลือกในการเรียกใช้บริการผ่านมือถือได้อีกด้วย
ค่าบริการจักรยานยนต์รับจ้าง
– ระยะทาง 0 – 2 กม. ราคา 25 บาท
– ระยะทาง 2 – 5 กม. กิโลเมตรละ 5 บาท
– ระยะทาง 5 – 15 กม. กิโลเมตรละ 10 บาท
– ระยะทางมากกว่า 15 กม. แล้วแต่ตกลง หรือ กิโลเมตรละ 10 บาท
รถตุ๊กตุ๊ก :
หรือที่เรียกว่า “รถสามล้อเครื่อง” เริ่มเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรก ราวๆ ปี 2503 ปัจจุบันสามล้อตุ๊กตุ๊กมีบริการทั่วไปทุกจังหวัดและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว
ค่าบริการ
เป็นราคาเหมาจ่าย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ผู้ใช้บริการควรบอกจุดหมายปลายทางและตกลงค่าบริการให้ชัดเจน ก่อนใช้บริการ

รถสองแถว :
ปัจจุบันยังนิยมใช้กัน ทั้งในเมืองใหญ่และต่างจังหวัด มีทั้งแบบรถสองแถวใหญ่ คือรถ6ล้อที่นำมาดัดแปรง และรถสองแถวเล็ก ที่นำรถกระบะมาต่อหลังคาและเพิ่มแถวที่นั่ง 2 แถว ซ้าย ขวา โดยผู้โดยสารจะยืนตามจุดที่รถสายนั้นๆวิ่งผ่าน และโบกเพื่อให้รถจอดรับ และกดกริ่งเมื่อต้องการจะลงรถและอีกประเภทคือรถสองแถวไม่ประจำทาง ที่ให้บริการแบบเหมาจ่าย
ค่าบริการ
– รถสองแถวประจำทาง ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง และเขตพื้นที่ให้บริการ
– รถสองแถวไม่ประจำทางราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง จำนวนคน ความยากง่ายของเส้นทางส่วนใหญ่ให้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

รถตู้โดยสาร :
ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้เดินทาง โดยปัจจุบันมีทั้งแบบประจำทาง และไม่ประจำทาง มีบริการทั่วไปทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ค่าบริการ
– รถตู้โดยสารประจำทาง ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง
– รถตู้โดยสารทั่วไป รถเช่า รถรับส่ง ราคาขึ้นอยู่กับข้อตกลง

รถเมล์ :
รถเมล์ มีทั้งแบบที่บริหารจัดการโดยองค์การขนส่งมวลชน (ขสมก.) และรถร่วมบริการ มีให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยกำหนดเส้นทางเป็นตัวเลข เช่น สาย 1 สาย 2 ผู้โดยสารต้องศึกษาเส้นทางและสายรถเมลล์ให้ดีก่อนขึ้น โดยยืนรอขึ้นรถที่จุดจอด “ป้ายรถเมล์” หลังจากขึ้นรถก็แจ้งจุดหมายปลายทางและจ่ายค่าบริการกับกระเป๋ารถเมล์ และกดกริ่งเมื่อใกล้ถึงจุดหมายที่จะลง รถจะจอดตามจุดจอด ป้ายรถเมล์ เพื่อส่งผู้โดยสาร

รถแท็กซี่ :
รถยนต์นั่งที่จดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะ
ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร มีให้บริการในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ คิดอัตราค่าบริการตามระยะทางโดยระบบมิเตอร์
ค่าบริการ
  • ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35.00 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 1 – 10 : กิโลเมตรละ 5.50 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 10 – 20 : กิโลเมตรละ 6.50 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 20 – 40 : กิโลเมตรละ 7.50 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 40 – 60 : กิโลเมตรละ 8.00 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 60 – 80 : กิโลเมตรละ 9.00 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 80 ขึ้นไป : กิโลเมตรละ 10.50 บาท

    ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์จะคิดอัตราค่าโดยสาร 2 บาท/นาที

รถบัส รถทัวร์ :
ในเขตต่างจังหวัดให้บริการโดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้บริการเดินรถประจำทางระหว่างจังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางอื่นๆอีกมากมาย ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร และรับฝากส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์ร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีรถทัวร์บริษัทเอกชนอื่นๆที่ให้บริการเช่าเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับบุคคลทั่วไป หรือเพื่อเดินทางจัดกิจกรรมกลุ่ม องค์กรต่างๆ

เรือโดยสาร :
การเดินทางทางน้ำในประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยการใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางโดยสาร โดยเฉพาะทางภาคกลางและในกรุงเทพมหานครที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลัก นอกจากนี้ยังรวมถึงการเดินทาง ทางทะเลซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการท่องเที่ยว เช่นเรือสปีดโบ๊ท เรือเฟอร์รี่ และเรืออีกประเภทคือเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะใช้เรือเดินทะเลขนาดใหญ่ ดังนั้นเรือโดยสารแต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างกันออกไป

รถไฟ :
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( รฟท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านรถไฟของประเทศไทย มีทางรถไฟอยู่ภายใต้ขอบเขตดำเนินการทั้งหมด 4,070 กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการรถไฟทางไกลทุกสาย มีสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นสถานีปลายทางของทุกสาย 

รถไฟฟ้า :
เป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและในเขตปริมณฑล เริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน ปัจจุบันรถไฟฟ้าแบ่งเป็น 3 หน่วยงานคือ
1.รถไฟฟ้า BTS คือ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2.รถไฟฟ้า MRT คือ ระบบขนส่งมวลชนมหานคร
3.รถไฟฟ้า ARL คือ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน

เครื่องบิน :
การเดินทางโดยเครื่องบินถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่อำนวยความสะดวกอย่างมากในการเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ต่างจังหวัด เพราะมีความรวดเร็วทันใจใช้เวลาน้อยกว่าการเดินทางรูปแบบอื่นๆ ปัจจุบันคนจึงหันมาเลือกการเดินทางโดยเครื่องบินกันมากอีกทั้งด้วยเทคโนโลยี ความทันสมัยในการซื้อตั๋วที่ง่ายดายและมีสายการบินให้เลือกมากมาย ทำให้เครื่องบินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะกับการเดินทางในปัจจุบัน

รายชื่อผู้ประกอบการอากาศยานในประเทศไทย


บริการขนส่ง :
การขนส่ง คือ การย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยในปัจจุบันด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป มีระบบ e-commerce ที่มีผู้ใช้งานมากขึ้น ทำให้การจัดส่งสินค้ามีความจำเป็นทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย ธุรกิจการขนส่งสินค้าจึงเติบโตแบบก้าวกระโดด มีการแข่งขันกันด้านราคา และบริการ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทขนส่งสินค้า ได้เพิ่มจุดให้บริการกระจายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีบริการเก็บเงินปลายทางและสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็ว

รายชื่อผู้ประกอบบริการขนส่งสินค้า


บริการจัดส่ง :
Food Delivery ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร คือ บริการสั่งอาหารผ่านแอบพริเคชั่นโทรศัพท์มือถือ พร้อมบริการจัดส่งอาหารจนถึงมือลูกค้า โดยมีการกำหนดค่าบริการต่างๆไว้ชัดเจน

รายชื่อผู้ประกอบการจัดส่งสินค้า


ขอบคุณภาพจาก

: นิตยสารสารคดี
: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
: www.readthecloud.co
: www.localguidesconnect.com
: www.home.co.th
: สมาชิกพันทิป 3152787
: www.estopolis.com
: www.techsauce.co
: หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
: www.thaiquote.org
: www.infoquest.co.th
: www.condotiddoi.com
: www.imagikcorp.com
: www.sentangsedtee.com
: www.avtechguide.com
ขอบคุณข้อมูลจาก

: ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
: ระบบขนส่งมวลชนมหานคร
: รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน
: www.followhissteps.com
: บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
: บริษัท ขนส่ง จำกัด
: การรถไฟแห่งประเทศไทย
: ผู้ประกอบการขนส่งจัดส่งทุกภาคส่วน
สามารถเข้าชมเว็บไซต์ต้นทางของทุกหน่วยงานหรือบริษัทได้จาก Link ด้านบน

error: ขอบคุณสำหรับการเข้าชม !!