ดอกไม้นานาพันธุ์ สวนสวย ท่ามกลางธรรมชาติ

ทดสอบข้อความ ดอกไม้ คือโครงสร้างการขยายพันธุ์ของพืชดอก (พืชในส่วน Magnoliophyta หรือเรียกว่า angiosperm) การทำงานเชิงชีววิทยาของดอกไม้มักจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยกลไกแบบสเปิร์มกับไข่ การปฏิสนธิของดอกไม้สามารถเกิดได้ข้ามดอก (การรวมตัวของสเปิร์มและไข่ที่มาจากดอกอื่นหรือต้นอื่นในกลุ่มประชากร) หรือเกิดในตัวเองก็ได้ (การรวมตัวของสเปิร์มและไข่ในดอกเดียวกันนั้น) ดอกไม้บางชนิดผลิตส่วนแพร่พันธุ์ (diaspore) โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิ (การเกิดผลลม) ดอกไม้จะมีอับสปอร์ (sporangia) เป็นแหล่งสร้างแกมีโทไฟต์ ดอกไม้คือส่วนที่เกิดเป็นผลไม้และเมล็ด ดอกไม้หลายชนิดวิวัฒนาการตัวเองเพื่อดึงดูดสัตว์เช่นแมลง เพื่อให้เป็นตัวช่วยส่งถ่ายละอองเรณู

นอกจากการเอื้ออำนวยต่อการขยายพันธุ์ของพืชดอก ดอกไม้ยังเป็นที่นิยมชมชอบและใช้เพื่อตกแต่งสภาพแวดล้อมในสังคมมนุษย์ และดอกไม้ก็เป็นตัวแทนแห่งความรักใคร่ ความเชื่อ ศาสนา สามารถใช้เป็นยารักษาโรคและแหล่งอาหารได้

เรื่องเล่าสถานีรถไฟ ที่พักชานชาลา รอผู้โดดยสารผู้ผ่านทาง

      ทดสอบบทความ ทางรถไฟ เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยมีรถไฟเป็นยานพาหนะ รางรถไฟนั้นประกอบด้วยรางสองราง ซึ่งปกติทำมาจากเหล็กกล้า วางบนวัตถุที่ตั้งฉากกับตัวราง โดยสร้างจากไม้หรือคอนกรีต วัตถุนี้เป็นตัวกำหนดระยะระหว่างของรางเรียกว่า “เกจ” (gauge).

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศ อำนวยอวยพร แด่ผู้สักการะ ที่มาเยือน

       ทดสอบข้อความ วัดอาวาส หรือ อาราม คือคำเรียกศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษา และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร5หมู่ ทานทุกวัน ร่างกายแข็งแรง ปลอดโรคหมดภัย

         ทดสอบบทความ อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่เป็นโทษต่อร่างกายและมีประโยชน์ โดยทำให้ร่างกายดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และให้พลังงานแก่ร่างกาย ซึ่งพลังงานเหล่านี้นำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

สารอาหาร คือ สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในอาหารที่เรารับประทานเข้าไป มีมากมายหลายชนิด การจำแนกสารอาหารตามหลักโภชนาการจะพิจารณาจากปริมาณของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารนั้นๆ มากที่สุดเป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมู่ ดังนี้ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ

โลกของเรามีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเคมีได้โตยตรง แต่เราได้รับจากการรับประทาน สารอาหารที่ให้พลังงาน แก่ร่างกาย เช่น ข้าว มีกระบวนสังเคราะห์แสงได้ผลผผลิตออกมาเป็นเมล็ดข้าว เมื่อมนุษย์รับประทานข้าวจึงได้รับพลังงานที่เก็บสะสมอยู่ในนั้นๆ เพราะฉะนั้นอาหารที่มนุษย์บริโภคทุกวันจึงเป็นแหล่งพลังานให้กับร่างกาย และพลังงานเหล่านั้นก็ช่วยเสริมสร้างให้กิจกรรมต่างๆ ในร่างกายดำเนินต่อไปอย่างเป็นปกติ

เช็คสภาพอากาศ ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนขอบคุณข้อมูลจาก :

: กรมอุตุนิยมวิทยา
: www.kapook.com
: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
: บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
: เชฟรอน (ไทย) จำกัด
: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
: บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
: บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
: สมาคมค้าทองคำ
: www.ราคาทองคำ.com
: www.sanook.com
: www.kitco.com
: ธนาคารแห่งประเทศไทย
: www.exchange-rates.org
: www.9pyinfo.com
: www.bahtcheck.com

อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ร้านหนังสือออนไลน์และสำนักพิมพ์


ขอบคุณข้อมูลจาก

: สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
สามารถคลิกเข้าชมเว็บไซต์ต้นทางของแต่ละสำนักพิมพ์ผ่านLinkด้านบน


: สำนักพิมพ์นิตยสารทุกฉบับ
สามารถคลิกเข้าชมเว็บไซต์ต้นทางของแต่ละสำนักพิมพ์ผ่านLinkด้านบน


: ร้านหนังสือและสำนักพิมพ์
สามารถคลิกเข้าชมเว็บไซต์ต้นทางของแต่ละสำนักพิมพ์หรือร้านหนังสือผ่านLinkด้านบน

ดูทีวี ดูละคร ดูข่าวออนไลน์ ฟังวิทยุ ฟังเพลง หลายช่องหลากคลื่น


ขอบคุณข้อมูลจาก

: สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง
สามารถเข้าชมได้จากเว็บไซต์ต้นทางของแต่ละช่องสถานีผ่าน Link ด้านบน


: สถานีวิทยุทุกคลื่นสถานี
สามารถเข้ารับฟังได้จากเว็บต้นทางของแต่ละคลื่นสถานีผ่าน Link ด้านบน

รวมเว็บไซต์ดัง เวบไซต์ดี หลายประเภทหลายหมวดหมู่

 • กูเกิล www.google.com : เว็บไซต์เสิร์ชเอนจินยอดนิยมที่มีผู้ใช้มากที่สุด ช่วยในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • ยูทูป www.youtube.com : เว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตมียอดผู้ชมสูงสุด
 • เฟสบุ๊ค www.facebook.com : เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก
 • วิกิพีเดีย www.wikipedia.com : สารานุกรมออนไลน์ของโลก มีหลายภาษา เปิดให้ทุกคนเข้าไปค้นหาข้อมูล และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้ฟรี
 • พันทิป www.pantip.com : แหล่งคอมมูนิตี้สังคมไทยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด โพสต์ แชร์ แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ
 • สนุก www.sanook.com : แหล่งรวมสาระและความบันเทิง มีอยู่ครบถ้วนทั้งข่าว สาระ คลิป อัพเดทให้ได้อ่านทุกวัน
 • กระปุก www.kapook.com : แหล่งรวมข่าว สาระ บันเทิง ครบเครื่อง มีผู้เข้าชมจำนวนมาก อัพเดททุกวัน
 • ที่นี่ www.teenee.com : แหล่งรวมข่าว สาระ บันเทิง เพลง มีผู้เข้าชมจำนวนมาก อัพเดททุกวัน
 • เอ็มไทย www.mthai.com : แหล่งรวมข่าว สาระ บันเทิง เพลง มีผู้เข้าชมจำนวนมาก อัพเดททุกวัน
 • โพสจัง www.postjung.com : แหล่งรวมข่าว สาระ บันเทิง ครบเครื่อง มีผู้เข้าชมจำนวนมาก อัพเดททุกวัน
 • หรรษา www.hunsa.com : แหล่งรวมข่าว สาระ บันเทิง ครบเครื่อง มีผู้เข้าชมจำนวนมาก อัพเดททุกวัน
 • ลาซาด้า www.lazada.com : เว็บขายสินค้าออนไล์ที่คนไทยใช้มากที่สุด สั่งซื้อสะดวกสบาย สินค้ามากมาย
 • ช็อปปี้ www.shopee.com : เว็บขายของออนไล์ครบวงจร ที่มีคนไทยนิยมใช้อันดับต้นๆ มีสินค้ามากมาย
 • อาลีเอ็กซ์เพรส www.aliexpress.com : เว็บขายของออนไล์สัญชาติจีน มีระบบภาษาไทย คนไทยนิยมใช้กันมาก
 • พันทิปมาร์เก็ต www.pantipmarket.com : เว็บซื้อขายออนไลน์ในรูปแบบการลงประกาศ มีทั้งสินค้าและบริการ
 • วีเลิฟชอปปิ้ง www.weloveshopping.com : เว็บให้สมาชิกเปิดร้านขายของได้หลากหลาย สินค้ามากมายหลากหลาย
 • ตลาด www.tarad.com : เป็นเว็บไซต์ซื้อของออนไลน์ของไทยเจ้าแรก ๆ ที่มีร้านค้าออนไลน์กว่า 80,000 ร้านค้า
 • ขายดี www.kaidee.com :  แพลทฟอร์มซื้อขายสินค้า มีทั้งสินค้ามือหนึ่ง มือสอง มีสินค้าหลากหลาย
 • 24แคตตาล็อก www.24catalog.com : เว็บขายสินค้าหลากหลายประเภท ชิ้นน้อย ชิ้นใหญ่ มีให้เลือกมากมาย
 • ทีวีไดเร็ค www.tvdirect.tv : รายการขายของทางทีวีที่สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บได้ มีสินค้าหลากหลายประเภท
 • ศิริราช ออนไลน์ www.si.mahidol.ac.th : ถาม – ตอบ ปัญหาสุขภาพ ค้นหาข้อมูลสุขภาพ
 • พญาไท www.phyathai.com : ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงวัยทั้งชายและหญิง
 • Honestdocs www.honestdocs.co : สอบถาม ปรึกษาคุณหมอ ปรึกษาได้ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ
 • เฮลโหลคุณหมอ www.hellokhunmor.com รวมบทความสุขภาพ ความรู้เรื่องโรค ยาปัจจุบัน ยาสมุนไพร
 • พบแพทย์ www.pobpad.com : พบคำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยแพทย์กว่า 100 คน ที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณ
 • สยามเฮลท์ www.siamhealth.net : เว็บข้อมูลสุขภาพ บทความให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ และการดูแลรักษา
 • หมอชาวบ้าน www.doctor.or.th : ค้นหาข้อมูลสุขภาพ อ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
 • ไทยเฮลท์ www.thaihealth.net : แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ บทความให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
 • สุขภาพดี www.sukkaphap-d.com : แหล่งรวมข้อมูลการดูแลสุขภาพ อาหาร ออกกำลังกาย
 • สยามคุ้กกิ้ง www.siamcooking.net : เว็บรวมเมนูอาหาร และวิธีทำอาหารไทยโบราณ อาหารนานาชาติ ขนมต่างๆ
 • เอ็นเลิฟคุ้กกิ้ง www.nlovecooking.com : เว็บผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารสอนทำอาหารแบบง่ายๆ หลากหลายเมนู
 • Cookpad www.cookpad.com/th : เว็บรวมวิธีทำอาหารหลายหมื่นสูตร วิธีง่ายๆ ทำตามได้ที่บ้าน อัพเดทใหม่ทุกวัน
 • กับข้าว www.kubkhao.com : เว็บรวมสูตรอาหารทุกชนิด มีเมนูอาหารหลากหลายมีให้เลือกมากมาย
 • วงใน www.wongnai.com : สามารถค้นหาร้านอาหารได้ทุกที่ ดูคำวิจารณ์ และรีวิวจากสมาชิกคนอื่นๆได้
 • Ryoiireview www.ryoiireview.com : เว็บรวมร้านอาหารอร่อย ทุกที่ หลายที่หลายจังหวัด พร้อมรีวิว
 • เชลล์ชวนชิม www.shellshuanshim.com : เว็บรวมร้านอาหารและรีวิวร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐานเชลล์ชวนชิม
 • ชิลไปไหน www.chillpainai.com : เว็บแนะนำที่พัก ร้านอาหาร ที่เที่ยวทั่วไทยพร้อมรีวิวที่พัก
 • Edtguide www.edtguide.com : เว็บที่เที่ยวทั่วไทย แผนที่ เบอร์โทรศัพท์และรีวิวจากผู้ใช้งานจริง 
 • Trivago www.trivago.co.th : เว็บค้นหาโรงแรมที่พักโดยดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ค้นหาโรงแรมทั้งหลายมารวมไว้ที่เดียว
 • Skyscanner www.skyscanner.co.th : เว็บจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า ดูตั๋วเครื่องบินจากสายการบินทั่วโลก
 • ไปด้วยกัน www.paiduaykan.com : เว็บแนะนำที่พัก ร้านอาหาร ที่เที่ยวทั่วไทยพร้อมรีวิวที่พัก ทุกมุมทั่วประเทศ
 • Govivigo www.govivigo.com : เว็บแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ
 • พาเที่ยวไทย www.pateawthai.com : เว็บไซต์แหล่งรวมข้อมูลท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ประเทศไทย

บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำ ไฟ โทรศัพท์ หน่วยงานราชการ

::: รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


::: รหัสโทรศัพท์แต่ละจังหวัดของไทย


::: ผู้ให้บริการ


ขอบคุณข้อมูลจาก

: การไฟฟ้านครหลวง 
: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
: การประปานครหลวง
: การประปาส่วนภูมิภาค
: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
: บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
: บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
: GService ฐานข้อมูลบริการประชาชน
: ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
: www.siamphone.com
: www.thaiorc.com
: เว็บไซต์ วิกิพีเดีย