เรื่องเด่นเป็นกระแส » เรื่องเล่าสถานีรถไฟ ที่พักชานชาลา รอผู้โดดยสารผู้ผ่านทาง

เรื่องเล่าสถานีรถไฟ ที่พักชานชาลา รอผู้โดดยสารผู้ผ่านทาง

1 กันยายน 2020
1116   0

      ทดสอบบทความ ทางรถไฟ เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยมีรถไฟเป็นยานพาหนะ รางรถไฟนั้นประกอบด้วยรางสองราง ซึ่งปกติทำมาจากเหล็กกล้า วางบนวัตถุที่ตั้งฉากกับตัวราง โดยสร้างจากไม้หรือคอนกรีต วัตถุนี้เป็นตัวกำหนดระยะระหว่างของรางเรียกว่า “เกจ” (gauge).

error: ขอบคุณสำหรับการเข้าชม !!